Upoznajte naš tim

U Centru djeluju različiti stručnjaci društveno-humanističkog obrazovanja (psiholozi, socijalni
pedagozi, pedagozi, edukacijski rehabilitatori) koji su se posebno usavršili u različitim
psiho-terapeutskim pravcima za rad s odraslima i djecom.